Mijn Privacy Verklaring

Hier vind je mijn privacy verklaring. Hierin wordt omschreven hoe ik met jouw persoonlijke gegevens omga als ik die van jou heb ontvangen:

  • Waar sla ik die gegevens op?
  • Waar heb ik jouw gegevens voor nodig?
  • Wat voor rechten heb jij?
  • Wat kun jij doen?

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens neem dan gerust contact met me op!

frank@weereenlos.nl

tel: 06 430 466 58

Waarom heb ik jou gegevens nodig?

nieuwsbrief

Ik verstuur nieuwsbrieven via de mail. Ik verstuur ze omdat jij de informatie wil ontvangen die erin staat.

Ik heb hiervoor je naam en emailadres nodig. Die vul jij zelf in op een formulier.

contact
Als jij contact met mij wilt is het handig om je mailadres te hebben en/of je telefoonnummer. 

Analytics
Mijn website verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

Hoe lang bewaar ik ze?

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door mij, maar nooit langer dan nodig is. Het kan echter altijd nog zijn dat ik vanwege een wettelijke regeling jouw gegevens langer moet bewaren.

nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar frank@weereenlos.nl

Contact opnemen
Op het moment dat jij contact opneemt met mij via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Waar komen jouw gegevens terecht?

De gegevens die ik ontvang en verwerk worden beheerd door

Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

Google
Mijn email wordt verzorgt door gMail.  Als jij contact opneemt via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de server.

factuursturen.nl
Ik stuur facturen en offertes met factuursturen.nl

Jouw rechten

Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die door mij vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met mij. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit door mij te laten verbeteren. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij mij opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dien ik al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat ik jouw gegevens heb? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat ik niet op de juiste manier met jouw gegevens omga.

Recht op stop gegevensgebruik

Wil jij niet dat ik jouw gegevens gebruik? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via frank@weereenlos.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt.

voorzichtigheid

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door mij of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar mij. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

ssl
Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van mij prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Gezamenlijk belang

Ik verwerk persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk ons gezamenlijk belang. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten.

Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen.

Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan ik de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met mij met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

ernstige gevallen

Ik behoud het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer ik dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om mijn rechten, eigendom of veiligheid te beschermen.

Daarbij tracht ik altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.