Eenzaamheid.
Ik schrok van de getallen.
We kunnen er vandaag iets aan doen.

Jouw buren snakken naar een praatje met jou!

Deze informatie is afkomstig uit het dossier Wat Werkt bij de aanpak van eenzaamheid van Movisie
waarin gegevens uit wetenschappelijk onderzoek zijn verzameld over Wat Werkt bij de aanpak van
eenzaamheid. De dossiers zijn niet statisch en worden jaarlijks aangepast met nieuwe onderzoeken.