Mensen met een psychische kwetsbaarheid hebben het nog moeilijker op de arbeidsmarkt dan andere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tijdens de voorjaarsbijeenkomst van het Flevolandse werkveld GGZ en W&I kwamen 70 professionals op 4 juni bijeen om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Ik tekende mee en maakte van mijn samenvatting deze film.